ATTESTER

 

Information til Forsikringsselskaber vedr FP-attester

FP 410 500 kr + moms
FP 220, FP 300, FP 401, HIV-antistoftest 1000 kr + moms
FP 350, FP 360, FP 420, FP 430, FP 440, 
FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500
1500 kr + moms

 

 

 

 

 

Ovenstående priser er angivet ift estimeret tidsforbrug ved udfærdigelse af den enkelte attest. Honoraret kan dog være højere ved længere tidsforbrug. 
 
Såkaldt "andre attester" faktureres fremover på tidsforbrug pr påbegyndt 15 minutter, med et honorar på 2000 kr/t + moms. 

 

Ansøgning om enkelttilkud: 350 kr + moms.

Handicapskilt: 500 kr + moms.