Jens Kaalund Jensen

Speciallæge i Almen Medicin.

Jens har arbejdet i lægehuset som praktiserende læge siden 1998. Han har nu pr. 1/1-2023 overdraget sin praksis til Charlotte Kallesøe Jørgensen. Han fortsætter som vikar i lægehuset 3 dage om ugen.